83 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Operating Temperature Package / Case Output Type Sensitivity Interface Voltage Rating Bandwidth Axis Measuring Range
MTLT110S-R
รับรายงาน
RFQ
847
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Memsic Inc. TILT SENSOR MODULE - Discontinued at Digi-Key -40°C ~ 70°C Module RS-232 - Serial 9V ~ 32V 50Hz X, Y ±180°
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,058
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Memsic Inc. MEMSIC TILT SENSOR CXTA01-T CXTA Discontinued at Digi-Key -40°C ~ 85°C (TA) Module Voltage 35mV/° Analog 6V ~ 30V 50Hz X ±75°
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,814
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG BOX - Active -40°C ~ 85°C (TA) Box Analog 4V/g Analog 7V ~ 35V 18Hz X, Y ±30°
SCL1700-D31
รับรายงาน
RFQ
2,138
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 2-AXIS 10DEG MOD - Obsolete -25°C ~ 85°C (TA) Module Analog 200mV/° Analog 7V ~ 35V 3Hz X, Y ±10°
SCA111T-D04
รับรายงาน
RFQ
2,759
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Analog 35mV/° Analog 4.75V ~ 5.25V 18Hz X or Y ±90°
SCA121T-D05
รับรายงาน
RFQ
2,552
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Analog 2V/g Analog 4.75V ~ 5.25V 18Hz X, Y ±90°
SCA124T-D04FA
รับรายงาน
RFQ
867
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Current ±8mA/FS Analog 10V ~ 36V 1Hz X, Y ±90°
SCA124T-D02FA
รับรายงาน
RFQ
2,662
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Current ±8mA/FS Analog 10V ~ 36V 1Hz X, Y ±30°
SCA114T-D10FA
รับรายงาน
RFQ
2,814
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 1-AXIS MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Current ±8mA/FS Analog 10V ~ 36V 1Hz X or Y -
SCA114T-D04FA
รับรายงาน
RFQ
1,336
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Current ±8mA/FS Analog 10V ~ 36V 1Hz X or Y ±90°
SCA114T-D02FA
รับรายงาน
RFQ
1,089
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Current ±8mA/FS Analog 10V ~ 36V 1Hz X or Y ±30°
SCA610-CA1H1G-1
รับรายงาน
RFQ
1,169
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 8SMD SCA610 Obsolete - 8-SMD Module Voltage 2V/g Analog 4.75V ~ 5.25V 8 ~ 28Hz X or Y ±90°
SCA610-CA1H1G-1
รับรายงาน
RFQ
3,653
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 8SMD SCA610 Obsolete - 8-SMD Module Voltage 2V/g Analog 4.75V ~ 5.25V 8 ~ 28Hz X or Y ±90°
SCA610-CA1H1G-1
รับรายงาน
RFQ
3,232
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 8SMD SCA610 Obsolete - 8-SMD Module Voltage 2V/g Analog 4.75V ~ 5.25V 8 ~ 28Hz X or Y ±90°
SCA610-CAHH1G-1
รับรายงาน
RFQ
3,969
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 8SMD SCA610 Obsolete - 8-SMD Module Voltage 4V/g Analog 4.75V ~ 5.25V 8 ~ 28Hz X or Y ±30°
SCA610-CAHH1G-1
รับรายงาน
RFQ
3,071
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 8SMD SCA610 Obsolete - 8-SMD Module Voltage 4V/g Analog 4.75V ~ 5.25V 8 ~ 28Hz X or Y ±30°
SCL1700-D01
รับรายงาน
RFQ
2,462
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 2-AXIS 10DEG MOD - Obsolete -25°C ~ 85°C (TA) Module Analog 200mV/° Analog 7V ~ 35V 3Hz X, Y ±10°
SCA111T-D02
รับรายงาน
RFQ
1,746
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Voltage 70mV/° Analog 7V ~ 35V 18Hz X or Y ±30°
SCA121T-D07
รับรายงาน
RFQ
3,023
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Voltage 4V/g Analog 7V ~ 35V 18Hz X, Y ±30°
SCA121T-D03
รับรายงาน
RFQ
856
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module Voltage 2V/g Analog 7V ~ 35V 18Hz X, Y ±90°
SCA115T-D03-A
รับรายงาน
RFQ
3,620
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module RS-485 0.035°/LSB Serial 7V ~ 35V 18Hz X or Y ±30°
SCA125T-D08-A
รับรายงาน
RFQ
2,148
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module RS-485 0.035°/LSB Serial 7V ~ 35V 18Hz X, Y ±30°
SCA125T-D06-A
รับรายงาน
RFQ
1,040
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG MOD - Obsolete -40°C ~ 85°C (TA) Module RS-485 0.07°/LSB Serial 7V ~ 35V 18Hz X, Y ±90°
Default Photo
ต่อหน่วย
$473.99
RFQ
3,084
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Measurement Specialties INCLINOMETER 1-AXIS 45DEG MOD AccuStar®-IP-66 Active -25°C ~ 60°C (TA) Module Voltage and Current ±1% 2-Wire 12V ~ 30V 0.5Hz X or Y ±45°
72162000-090
ต่อหน่วย
$442.02
RFQ
2,327
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Measurement Specialties INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG MOD AccuStar®-IP-66 Active -25°C ~ 60°C (TA) Module Voltage and Current ±1% 2-Wire 12V ~ 30V 0.5Hz X or Y ±90°
72162000-030
ต่อหน่วย
$442.02
RFQ
1,517
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Measurement Specialties INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG MOD AccuStar®-IP-66 Active -25°C ~ 60°C (TA) Module Voltage and Current ±1% 2-Wire 12V ~ 30V 0.5Hz X or Y ±30°
72162000-015
ต่อหน่วย
$442.02
RFQ
1,553
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Measurement Specialties INCLINOMETER 1-AXIS 15DEG MOD AccuStar®-IP-66 Active -25°C ~ 60°C (TA) Module Voltage and Current ±1% 2-Wire 12V ~ 30V 0.5Hz X or Y ±15°
72162000-010
ต่อหน่วย
$442.02
RFQ
3,016
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Measurement Specialties INCLINOMETER 1-AXIS 10DEG MOD AccuStar®-IP-66 Active -25°C ~ 60°C (TA) Module Voltage and Current ±1% 2-Wire 12V ~ 30V 0.5Hz X or Y ±10°
72162000-005
ต่อหน่วย
$442.02
RFQ
2,043
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Measurement Specialties INCLINOMETER 1-AXIS 5DEG MOD AccuStar®-IP-66 Active -25°C ~ 60°C (TA) Module Voltage and Current ±1% 2-Wire 12V ~ 30V 0.5Hz X or Y ±5°
72162000-003
ต่อหน่วย
$442.02
RFQ
2,200
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TE Connectivity Measurement Specialties INCLINOMETER 1-AXIS 3DEG MOD AccuStar®-IP-66 Active -25°C ~ 60°C (TA) Module Voltage and Current ±1% 2-Wire 12V ~ 30V 0.5Hz X or Y ±3°