348 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Operating Temperature Features Package / Case Output Type Voltage - Supply Sensor Type Trigger Type Sensing Distance
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,320
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
NXP USA Inc. IC POWER SIP3 - Obsolete - - - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,780
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components AMB MOTION SENSOR(V TYPE/5VDC/14 MA Obsolete -25°C ~ 75°C (TA) Vertical Mount Type Box PNP - Open Collector 4.5 V ~ 5.5 V Area Reflective External 55" (140cm) 4.6
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,793
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components AMB MOTION SENSOR (V TYPE, 5V DC MA Obsolete -25°C ~ 75°C (TA) Vertical Mount Type Box PNP - Open Collector 4.5 V ~ 5.5 V Area Reflective External 78.7" (2m) 6.6
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,595
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components AMB SENSOR MA Obsolete -25°C ~ 75°C (TA) Horizontal Mount Type Box NPN - Open Collector 5.5 V ~ 27 V Area Reflective External 39" (1m) 3.3
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,794
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components AMB MOTION SENSOR (H TYPE/5VDC/7 MA Obsolete -25°C ~ 75°C (TA) Horizontal Mount Type Box NPN - Open Collector 4.5 V ~ 5.5 V Area Reflective External 27.6" (70cm) 2.3
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,192
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components AMB MOTION SENSOR (H TYPE/5VDC/5 MA Obsolete -25°C ~ 75°C (TA) Horizontal Mount Type Box NPN - Open Collector 4.5 V ~ 5.5 V Area Reflective External 19.7" (50cm) 1.6
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,189
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components MA MOTION SENSOR MA Obsolete -25°C ~ 75°C (TA) Horizontal Mount Type Box NPN - Open Collector 4.5 V ~ 5.5 V Area Reflective External 11.8" (30cm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,584
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components AMB MOTION SENSOR (H TYPE/5VDC/2 MA Obsolete -25°C ~ 75°C (TA) Horizontal Mount Type Box NPN - Open Collector 4.5 V ~ 5.5 V Area Reflective External 7.9" (20cm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,711
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION NICERA PYRO SDA02-54-P ZMOTION® Obsolete - - - Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,124
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION NICERA PYRO SBDI46-504AA ZMOTION® Obsolete - - - Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,903
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION NICERA PYRO RE200B-P ZMOTION® Obsolete - - - Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) Internal -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,064
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION DETECTION MODULE STR CON ZMOTION® Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) - - Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 197" (5m) 16.4
ZMOT0BHH0A0AG
รับรายงาน
RFQ
1,411
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 25M
ZMOT0BHH0A0BG
รับรายงาน
RFQ
1,306
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 25M
ZMOT0BHH0B0AG
รับรายงาน
RFQ
3,008
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 3.7m Radius, 2.4m Height
ZMOT0BHH0B0CG
รับรายงาน
RFQ
3,340
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 3.7m Radius, 2.4m Height
ZMOT0BHH0C0AG
รับรายงาน
RFQ
3,551
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 12.2m Radius, 12.2m Height
ZMOT0BHH0C0CG
รับรายงาน
RFQ
1,759
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 12.2m Radius, 12.2m Height
ZMOT0BHH0D0AG
รับรายงาน
RFQ
1,196
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External -
ZMOT0BHH0D0CG
รับรายงาน
RFQ
1,414
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External -
ZMOT0BHH1A0AG
รับรายงาน
RFQ
3,008
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 2.25m Radius, 2m Height
ZMOT0BHH1A0CG
รับรายงาน
RFQ
2,718
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 2.25m Radius, 2m Height
ZMOT0BHH1B0AG
รับรายงาน
RFQ
2,929
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 10M
ZMOT0BHH1C0AG
รับรายงาน
RFQ
3,016
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 10M
ZMOT0BHH1D0AG
รับรายงาน
RFQ
3,762
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 5M
ZMOT0BHH1D0CG
รับรายงาน
RFQ
3,209
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 5M
ZMOT0BHH1E0AG
รับรายงาน
RFQ
3,868
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP ZMOTION® Obsolete - Low Power 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 10M
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,953
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Parallax Inc. SENSOR MOTION PASSIVE INFARED - Obsolete - - - Logic 3.3 V ~ 5 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) Internal 240" (6.096m) 20
EKMB2601112
รับรายงาน
RFQ
2,648
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electric Works SENSOR PIR ANALOG 170UA BLK - Obsolete - Polyethylene, Black Lens - Digital 2.3 V ~ 4 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) Internal -
ZMOT0BSB1C0AG
รับรายงาน
RFQ
886
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Zilog ZMOTION BUNDLE W/NICERA 8SOIC ZMOTION® Obsolete - Motion Sensing - Digital 2.7 V ~ 3.6 V Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) External 10M