ตัวกรองที่ใช้ :
75 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Operating Temperature Output Type Sensor Type
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,969
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Siretta Ltd REMOTE TEMPERATURE AND HUMIDITY Obsolete - - -
XS-B14-CB1RB
รับรายงาน
RFQ
3,266
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Digi International SENSOR TEMP/LIGHT BATTERY XBEE XBee® Obsolete -18°C ~ 55°C (TA) ZigBee™ Temperature and Light
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,246
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology SENSOR IC CONT 16BIT DATA 8-SOIC Quantum, QProx™ Obsolete - PWM Capacitive
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,586
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Microchip Technology SENSOR IC CONT 16BIT DATA 8-DIP Quantum, QProx™ Obsolete - PWM Capacitive
Default Photo
ต่อหน่วย
$1,073.79
RFQ
3,470
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/RH/SEN CO2 0-10V OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$1,073.79
RFQ
1,980
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/RH/SEN CO2 4-20MA OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$1,073.79
RFQ
3,793
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/CO2 5000PPM 0-10V OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$1,073.79
RFQ
1,217
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/CO2 5000PPM 4-20MA OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$1,073.79
RFQ
2,652
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/CO2 2000PPM 0-10V OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$1,073.79
RFQ
740
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/CO2 2000PPM 4-20MA OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$958.36
RFQ
895
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP RH 0-10V OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) - Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$958.36
RFQ
866
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP RH 4-20MA OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) - Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$958.36
RFQ
3,917
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/CO2 5000PPM 0-10V OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) - Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$958.36
RFQ
1,006
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/CO2 5000PPM 4-20MA OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) - Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$958.36
RFQ
975
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/CO2 2000PPM 0-10V OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) - Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$958.36
RFQ
2,802
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/CO2 2000PPM 4-20MA OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) - Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$654.75
RFQ
3,351
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$654.75
RFQ
1,191
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$646.99
RFQ
1,057
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/RH/CO2 5000PPM TX - Active 5°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$601.40
RFQ
633
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT COM - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$601.40
RFQ
3,112
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT W/COM - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$597.52
RFQ
1,055
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. SEN TEMP/RH/CO2 2000PPM TX - Active 5°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$591.69
RFQ
2,233
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) - Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$591.69
RFQ
2,073
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) - Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$554.84
RFQ
1,066
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$554.84
RFQ
2,431
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$541.26
RFQ
2,802
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) - Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$541.26
RFQ
1,565
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT - Active 0°C ~ 50°C (TA) - Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$501.49
RFQ
1,189
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT COM - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature
Default Photo
ต่อหน่วย
$501.49
RFQ
2,260
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Carlo Gavazzi Inc. AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT W/COM - Active 0°C ~ 50°C (TA) RS-485 Humidity, Temperature