96 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Current - Supply Operating Temperature Output Type Voltage - Supply Sensing Distance Voltage - Output Difference (Typ) @ Distance Voltage - Output (Typ) @ Distance
110090081
รับรายงาน
RFQ
3,507
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd RPLIDAR A2 LASER RANGE SCANNER RPLIDAR A2 Obsolete - 0°C ~ 45°C - 5V 5.91" ~ 236.22" (15 ~ 600cm) - -
SEN-14117
รับรายงาน
RFQ
2,782
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics SENSOR MOTION SWEEP LIDAR MODULE Scanse™ Discontinued at Digi-Key - -10°C ~ 60°C (TA) Digital 5V 40M - -
SEN-13680
รับรายงาน
RFQ
2,838
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SparkFun Electronics DISTANCE SENSOR LIDAR-LITE V2 - Obsolete 100mA 70°C (TA) PWM 4.75 V ~ 5.5 V 40M - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,027
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SHARP/Socle Technology SENSOR DIST MEASURE 10CM DIGITAL - Discontinued at Digi-Key 5mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 2.7 V ~ 6.2 V 5.9" (15cm) 1.2V @ 120 ~ 220mm 600mV @ 12cm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,854
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 80CM DIGI - Obsolete 20mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 4.5 V ~ 5.5 V 4.5 ~ 6mm 1.7V @ 4.5 ~ 6mm 500mV @ 6mm
GP2Y0A60SZ0F
รับรายงาน
RFQ
2,516
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEAS 10-150CM ANLG - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 10 ~ 150cm 1.6 V @ 10 ~ 150cm 350mV @ 150cm
GP2Y0D310K
รับรายงาน
RFQ
1,286
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DISTANCE MEAS DGTL 100MM - Obsolete 35mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 4.5 V ~ 5.5 V 10cm - -
GP2Y0A700K0F
รับรายงาน
RFQ
2,184
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEAS 100-500CM ANLG - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 100 ~ 550cm 1.9V @ 100 ~ 550cm 2.7V @ 100cm
GP2Y3A002K0F
รับรายงาน
RFQ
2,516
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEAS 20-150CM ANLG - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 20 ~ 150cm 1.6V @ 20 ~ 80cm 2.3V @ 20cm
GP2Y3A003K0F
รับรายงาน
RFQ
1,096
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEAS 40-300CM ANLG - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 40 ~ 300cm 1.2V @ 40 ~ 100cm 2.3V @ 40cm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
651
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST-MEAS .45CM-.6CM ANLG - Obsolete 40mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 4.5 ~ 6mm 1.73V @ 4.5 ~ 6mm 500mV @ 6mm
GP2D120XJ00F
รับรายงาน
RFQ
1,400
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEAS 30CM ANLG W/JST - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 1.57" ~ 11.81" (4 ~ 30cm) 2.25V @ 4 ~ 30cm 400mV @ 30cm
GP2D150AJ00F
รับรายงาน
RFQ
2,479
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 15CM DIGI - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 4.5 V ~ 5.5 V 15cm - -
GP2Y0A02YK0F
รับรายงาน
RFQ
3,535
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SHARP/Socle Technology SENSOR DIST MEASUR 150CM ANLG - Discontinued at Digi-Key 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 20 ~ 150cm 2.05V @ 20 ~ 150cm 400mV @ 150cm
GP2D15J0000F
รับรายงาน
RFQ
2,853
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 24CM DIGI - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 4.5 V ~ 5.5 V 24cm - -
GP2Y0D02YK0F
รับรายงาน
RFQ
2,381
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 80CM DIGI - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 4.5 V ~ 5.5 V 80cm - -
GP2Y0A21YK0F
รับรายงาน
RFQ
2,787
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 80CM ANLG - Obsolete 40mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 10 ~ 80cm 1.9V @ 10 ~ 80cm 400mV @ 80cm
GP2Y0D21YK0F
รับรายงาน
RFQ
970
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 24CM DIGI - Obsolete 40mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 4.5 V ~ 5.5 V 24cm - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,794
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEAS 30CM ANLG W/AMP - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 1.57" ~ 11.81" (4 ~ 30cm) 2.25V @ 4 ~ 30cm 400mV @ 30cm
GP2D12J0000F
รับรายงาน
RFQ
2,587
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 80CM ANLG - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 10 ~ 80cm 2V @ 4 ~ 30cm 400mV @ 30cm
GP2Y0D340K
รับรายงาน
RFQ
2,809
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST-MEASURE 60CM DIGITAL - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 4.5 V ~ 5.5 V 40cm - -
GP2Y0D21YK
รับรายงาน
RFQ
2,268
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 24CM DIGI - Obsolete 40mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 4.5 V ~ 5.5 V 24cm - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,566
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 80CM DIGI - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 4.5 V ~ 5.5 V 80cm - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,422
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 80CM ANLG - Obsolete 40mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 10 ~ 80cm 1.9V @ 10 ~ 80cm 400mV @ 80cm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
669
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 150CM ANLG - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 20 ~ 150cm 2.05V @ 20 ~ 150cm 400mV @ 150cm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,866
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 15CM DIGI - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 4.5 V ~ 5.5 V 15cm - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,564
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 24CM DIGI - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Digital 4.5 V ~ 5.5 V 24cm - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,319
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEAS 30CM ANLG W/JST - Obsolete 50mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 1.57" ~ 11.81" (4 ~ 30cm) 2.25V @ 4 ~ 30cm 400mV @ 30cm
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,009
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Sharp Microelectronics SENSOR DIST MEASUR 80CM ANLG - Obsolete 33mA -10°C ~ 60°C (TA) Analog 4.5 V ~ 5.5 V 10 ~ 80cm 2V @ 10 ~ 80cm 400mV @ 80cm
114991375
ต่อหน่วย
$692.58
RFQ
3,955
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Seeed Technology Co., Ltd W1005N ANTI-COLLISION WARNING LI LiDAR Active 300mA - - 9 V ~ 28 V 196.85" (5m) - -