1166 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Current - Supply Operating Temperature Mounting Type Package / Case Response Time Voltage - Supply Sensing Method Output Configuration Sensing Distance
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,016
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Inverted 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,836
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Inverted 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
789
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Inverted 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,436
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Inverted 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,331
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Inverted 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,340
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Inverted 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
989
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Inverted 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,936
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Inverted 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,230
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Inverted 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,071
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,576
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,536
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,501
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,524
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,839
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,425
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,228
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,639
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,055
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
879
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,847
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
852
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,671
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,235
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 12mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.5 V ~ 16 V Transmissive NPN - Open Collector, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,168
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,135
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
703
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,527
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,777
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Buffer 0.125" (3.18mm)
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,853
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
TT Electronics/Optek Technology SWITCH SLOTTED OPT W/WIRE LEADS Photologic® Obsolete 15mA -40°C ~ 70°C (TA) Chassis Mount Module, Pre-Wired 70ns 4.75 V ~ 5.25 V Transmissive Totem Pole, Buffer 0.125" (3.18mm)