245 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Color Operating Temperature Mounting Type Output Type Voltage - Supply Sensor Type Coverage Manual Override
TWL-U-W
รับรายงาน
RFQ
3,504
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products WIRELESS DAYLIGHT SENSOR ZenNet Obsolete White - Ceiling RF Solar Powered Daylight Sensor - Yes
TWO-WL-W
รับรายงาน
RFQ
2,115
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products WIRELESS OCC SENSOR-WALL ZenNet Obsolete White - Wall Mount RF Solar Powered Passive Infrared 2000 Square Feet No
TWO-CL-W
รับรายงาน
RFQ
3,989
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products WIRELESS OCC SENSOR-CELING ZenNet Obsolete White - Ceiling RF Solar Powered Passive Infrared 1200 Square Feet No
LP201-002
รับรายงาน
RFQ
2,755
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Synapse Wireless LIGHTSENSE OCCUPANCY SENSOR SNAP® LightSense Obsolete White 0°C ~ 100°C Ceiling, Wall RF 3V Daylight Sensor - Yes
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,884
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products DIMM SENSOR W/ DAYLIGHTING BLACK WASP2™ Obsolete Black -40°C ~ 65°C Junction Box Relay 120/277/347VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,160
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products INFRARED WALL SWITCH SENSOR LightHAWK2™ Obsolete Black 0°C ~ 40°C Wall Mount Relay 120/277VAC Passive Infrared 1000 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,189
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products INFRARED WALL SWITCH SENSOR LightHAWK2™ Obsolete Gray 0°C ~ 40°C Wall Mount Relay 120/277VAC Passive Infrared 1000 Square Feet Yes
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,663
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products DAYLIGHT SENSOR MODULE WHITE wiSTAR™ Obsolete White 0°C ~ 40°C Ceiling RF Solar Powered Daylight Sensor - No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,269
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products OCCUPANCY SENSOR WALL MOUNTED wiSTAR™ Obsolete White 0°C ~ 40°C Ceiling RF Solar Powered Passive Infrared 1200 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
650
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products OCCUPANCY SENSOR CEILING MOUNTED wiSTAR™ Obsolete White 0°C ~ 40°C Ceiling RF Solar Powered Passive Infrared 1200 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,576
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING GR WASP2™ Obsolete Gray -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 120/277/347VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,425
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING BLK WASP2™ Obsolete Black -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 120/277/347VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,145
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING WASP2™ Obsolete White -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 120/277/347VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,348
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products FL. HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHT WASP2™ Obsolete White -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 120/277/347VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,074
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products SENSOR W/DAYLIGHTING WASP2™ Obsolete White -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 120/277/347VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,722
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products SENSOR WITH DAYLIGHTING SMT WASP2™ Obsolete White 0°C ~ 65°C Ceiling Relay 120/277/347VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,406
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products SENSOR WITH DAYLIGHTING SMT WASP2™ Obsolete Gray -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 480VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,689
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products SENSOR WITH DAYLIGHTING SMT WASP2™ Obsolete Black -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 480VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,130
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products SENSOR WITH DAYLIGHTING SMT WASP2™ Obsolete White -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 480VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,869
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING WASP2™ Obsolete White -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 480VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,976
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING WASP2™ Obsolete White 0°C ~ 65°C Ceiling Relay 480VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,231
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING GRY WASP2™ Obsolete Gray -40°C ~ 65°C Ceiling Logic 24V Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
634
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING BLK WASP2™ Obsolete Black -40°C ~ 65°C Ceiling Logic 24V Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,800
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING WHT WASP2™ Obsolete White -40°C ~ 65°C Ceiling Logic 24V Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,352
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING WASP2™ Obsolete White -40°C ~ 65°C Ceiling Logic 24V Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
877
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING GRY WASP2™ Obsolete Gray -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 208/240VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,317
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING BLK WASP2™ Obsolete Black -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 208/240VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
665
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING WHT WASP2™ Obsolete White -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 208/240VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,702
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING WASP2™ Obsolete White -40°C ~ 65°C Ceiling Relay 208/240VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,546
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Thomas Research Products FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING WASP2™ Obsolete White 0°C ~ 65°C Ceiling Relay 208/240VAC Passive Infrared 1800 Square Feet No