ตัวกรองที่ใช้ :
27 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Operating Temperature Mounting Type Package / Case Output Type Sensitivity Sensor Type Sensing Range
PKGS-00GXP1-R
รับรายงาน
RFQ
3,879
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM - Discontinued at Digi-Key -40°C ~ 85°C Surface Mount 2-SMD Voltage 0.840pC/G Vibration, Piezo Film 0 ~ 50G
PKGS-00GXP1-R
รับรายงาน
RFQ
924
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM - Discontinued at Digi-Key -40°C ~ 85°C Surface Mount 2-SMD Voltage 0.840pC/G Vibration, Piezo Film 0 ~ 50G
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,837
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR SHOCK Active - - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,846
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR SHOCK Active - - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,515
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR SHOCK Active - - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,593
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR SHOCK Active - - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,636
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR SHOCK Active - - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,714
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR SHOCK Active - - - - - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,770
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Littelfuse Inc. SENSOR SHOCK PIEZO FILM - Obsolete - Surface Mount - - - Vibration, Piezo Film -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,108
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
AVX Corporation SENSOR SHOCK 25G PIEZO FILM - Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.055pC/G Vibration, Piezo Film 2G ~ 25G
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
993
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
AVX Corporation SENSOR SHOCK 25G PIEZO FILM - Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.055pC/G Vibration, Piezo Film 2G ~ 25G
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,436
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
AVX Corporation SENSOR SHOCK 25G PIEZO FILM - Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.055pC/G Vibration, Piezo Film 2G ~ 25G
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,848
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components SENSOR SHOCK 25G PIEZO FILM - Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.09pC/G Vibration, Piezo Film 2G ~ 25G
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,898
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components SENSOR SHOCK 25G PIEZO FILM - Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.09pC/G Vibration, Piezo Film 2G ~ 25G
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,647
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Kyocera International Inc. Electronic Components SENSOR SHOCK 25G PIEZO FILM - Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.09pC/G Vibration, Piezo Film 2G ~ 25G
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
727
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
AVX Corporation SENSOR SHOCK 25G PIEZO FILM - Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.608pC/G Vibration, Piezo Film 2G ~ 25G
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,775
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
AVX Corporation SENSOR SHOCK 25G PIEZO FILM - Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.608pC/G Vibration, Piezo Film 2G ~ 25G
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,316
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
AVX Corporation SENSOR SHOCK 25G PIEZO FILM - Obsolete 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.608pC/G Vibration, Piezo Film 2G ~ 25G
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,119
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components SENSOR SHOCK 1500G PIEZO FILM - Obsolete -10°C ~ 60°C (TA) Surface Mount - Voltage 1mV/g Vibration, Piezo Film 0 ~ 1500G
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,639
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components SENSOR SHOCK 1500G PIEZO FILM - Obsolete -10°C ~ 60°C (TA) Surface Mount - Voltage 1mV/g Vibration, Piezo Film 0 ~ 1500G
W2DL-02
ต่อหน่วย
$23.35
RFQ
3,103
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Electronics Inc-EMC Div SENSOR SHOCK BALL 5-12V W2DL Active 0°C ~ 60°C (TA) Chassis Mount - Voltage - Ball -
PKGS-25SXAP1-R
รับรายงาน
RFQ
3,697
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM - Active -40°C ~ 85°C Surface Mount 1208 (3020 Metric) Voltage 0.350pC/G Vibration, Piezo Film 0 ~ 50G
PKGS-25SXAP1-R
ต่อหน่วย
$1.44
RFQ
2,709
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM - Active -40°C ~ 85°C Surface Mount 1208 (3020 Metric) Voltage 0.350pC/G Vibration, Piezo Film 0 ~ 50G
PKGS-25SXAP1-R
ต่อหน่วย
$0.50
RFQ
1,769
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM - Active -40°C ~ 85°C Surface Mount 1208 (3020 Metric) Voltage 0.350pC/G Vibration, Piezo Film 0 ~ 50G
PKGS-00LDP1-R
รับรายงาน
RFQ
3,590
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM - Last Time Buy 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.840pC/G Vibration, Piezo Film 0 ~ 50G
PKGS-00LDP1-R
ต่อหน่วย
$1.92
RFQ
1,054
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM - Last Time Buy 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.840pC/G Vibration, Piezo Film 0 ~ 50G
PKGS-00LDP1-R
ต่อหน่วย
$0.69
RFQ
2,030
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Murata Electronics North America SENSOR SHOCK 50G PIEZO FILM - Last Time Buy 0°C ~ 70°C (TA) Surface Mount - Voltage 0.840pC/G Vibration, Piezo Film 0 ~ 50G