ตัวกรองที่ใช้ :
853 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Operating Temperature Output Type Sensor Type
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.90
RFQ
3,214
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Azoteq (Pty) Ltd 48MM ROUND GESTURE TRACKPAD ProxSense® Active 0°C ~ 40°C Logic Capacitive
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.74
RFQ
1,329
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Azoteq (Pty) Ltd 48MM ELLIPTICAL GESTURE TRACKPAD ProxSense® Active 0°C ~ 40°C Logic Capacitive
TPR40-P101-B
ต่อหน่วย
$2.66
RFQ
2,265
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Azoteq (Pty) Ltd 40MM ROUND GESTURE TRACKPAD ProxSense® Active 0°C ~ 40°C Logic Capacitive
Default Photo
ต่อหน่วย
$2.65
RFQ
3,409
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Maxim Integrated INTEGRATED BIOSENSOR FOR MOBILE - Active -40°C ~ 85°C SPI Oximeter/Heart Rate
TPR40-V201-B
ต่อหน่วย
$2.11
RFQ
2,790
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Azoteq (Pty) Ltd 40MM ROUND GESTURE TRACKPAD - VA ProxSense® Active 0°C ~ 40°C Logic Capacitive
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.95
RFQ
3,353
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
OSRAM Opto Semiconductors Inc. CHIP ON BOARD BIOMON - Active -40°C ~ 85°C (TA) Voltage Oximeter/Heart Rate
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.76
RFQ
1,375
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor IC LASER MONITOR FRONT 8-ODCSP - Active -20°C ~ 75°C (TA) Analog Voltage Front Monitoring (OE-IC)
IQS620-1-DNR
ต่อหน่วย
$0.68
RFQ
2,921
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Azoteq (Pty) Ltd MULTIFUNCTION SINGLE CHIP SENSOR IQ Switch®, ProxSense® Last Time Buy -20°C ~ 85°C Digital Capacitive
Default Photo
ต่อหน่วย
$0.64
RFQ
2,897
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
ON Semiconductor IC LASER MONITOR 8-ODCSP - Active -20°C ~ 85°C (TA) Analog Voltage Front Monitoring (OE-IC)
PNA4U62F
ต่อหน่วย
$0.39
RFQ
1,276
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components IC LASER POWER MONITOR SMD - Active - Voltage Laser Power Monitor
PNA4U73F
ต่อหน่วย
$0.14
RFQ
3,124
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Panasonic Electronic Components IC LASER POWER MONITOR SMD - Active - Voltage Laser Power Monitor
TIM351-2134001
ต่อหน่วย
$2,537.50
RFQ
1,161
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SICK, Inc. SAFETY LASER AREA SCANNER - Active -25°C ~ 50°C (TA) PNP - Open Collector Infrared
TIM320-1131000
ต่อหน่วย
$2,039.64
RFQ
3,292
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
SICK, Inc. SAFETY LASER AREA SCANNER - Active -10°C ~ 50°C (TA) PNP - Open Collector Infrared
Default Photo
ต่อหน่วย
$867.42
RFQ
3,439
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety ELECTROSTATIC SENSOR, 5-100MM Active - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$741.10
RFQ
2,233
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety ELECTRODE UNDERWATER DUAL 90M Active - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$555.24
RFQ
1,843
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety VOLT SENSOR 125VDC DC/AC SELECT Active - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$554.57
RFQ
2,388
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety ELECTRODE UNDERWATER SGL 100M Active - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$514.24
RFQ
3,208
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety ELECTRODE UNDERWATER DUAL 60M Active - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$408.37
RFQ
3,100
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety ELECTRODE UNDERWATER SGL 70M Active - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$342.21
RFQ
1,372
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR FIBER LQUID LEV Active - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$317.61
RFQ
819
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety ELECTRODE UNDERWATER SGL 50M Active - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$312.58
RFQ
1,165
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety ELECTRODE UNDERWATER DUAL 30M Active - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$262.16
RFQ
3,525
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety ELECTRODE UNDERWATER SGL 40M Active - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$205.32
RFQ
2,699
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety VOLTAGE SENSOR 48VDC PLUG-IN Active - - -
MNS2-9-W2-WS-WR
ต่อหน่วย
$195.55
RFQ
3,094
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Monnit Corporation ALTA WIRELESS WATER ROPE SENSOR - Active -40°C ~ 85°C Bluetooth Water Rope Sensor
Default Photo
ต่อหน่วย
$190.66
RFQ
1,476
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety VOLTAGE SENSOR 12VDC PLUG-IN Active - - -
MNS2-9-IN-VD-AC
ต่อหน่วย
$181.58
RFQ
1,791
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Monnit Corporation ALTA INDUSTRIAL WIRELESS VOLTAGE - Active -40°C ~ 85°C Voltage, Bluetooth Voltage Detection
MNS2-9-IN-VD-DC
ต่อหน่วย
$181.58
RFQ
3,898
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Monnit Corporation ALTA INDUSTRIAL WIRELESS VOLTAGE - Active -40°C ~ 85°C Voltage, Bluetooth Voltage Detection
TE-M32M2-A11C
ต่อหน่วย
$176.47
RFQ
2,213
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Grayhill Inc. TOUCH ENCODER, M12 CONNECTOR, 32 - Active -20°C ~ 65°C CAN Bus Multi-Touch Ring Encoder
TE-M32M1-A11C
ต่อหน่วย
$176.47
RFQ
1,353
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Grayhill Inc. TOUCH ENCODER, M12 CONNECTOR, 32 - Active -20°C ~ 65°C CAN Bus Multi-Touch Ring Encoder