ตัวกรองที่ใช้ :
426 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Operating Temperature Length - Overall Width - Overall Resistance Resistance Tolerance Pattern Type Strain Range Length - Active Length - Overall Pattern Width - Active Width - Overall Pattern
Default Photo
ต่อหน่วย
$145.19
RFQ
2,747
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) EA-00-125TK-350/E STRAIN GAGES ( Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$145.19
RFQ
2,068
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) CEA-06-125UW-350/P2 STRAIN GAGES CEA Active -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) 0.42" (10.7mm) 0.27" (6.9mm) 350 Ohms ±0.3% Linear ±5% 0.125" (3.18mm) 0.325" (8.26mm) 0.180" (4.57mm) 0.180" (4.57mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$145.19
RFQ
1,377
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) CEA-06-062UW-350/P2 STRAIN GAGES CEA Active -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) 0.31" (7.9mm) 0.19" (4.8mm) 350 Ohms ±0.3% Linear ±3% 0.062" (1.57mm) 0.220" (5.59mm) 0.120" (3.05mm) 0.120" (3.05mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$144.56
RFQ
3,784
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) CEA-06-062WT-120 STACKED ROSETTE Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$143.62
RFQ
3,000
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) CEA-06-032WT-120 STACKED ROSETTE Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$141.42
RFQ
1,967
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) WK-09-125BZ-10C/W STRAIN GAGES ( Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$141.07
RFQ
2,021
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) SK-09-031DE-350 STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$140.72
RFQ
1,564
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) EK-13-062TT-120/DD STRAIN GAGES Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$139.68
RFQ
1,759
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) SK-06-031CF-350 STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$139.54
RFQ
2,685
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) CEA-06-062UV-350 STRAIN GAGES (5 CEA Active -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) 0.42" (10.7mm) 0.23" (5.8mm) 350 Ohms ±0.4% Shear/Torque ±3% 0.062" (1.57mm) 0.330" (8.38mm) 0.063" (1.60mm) 0.160" (4.06mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$139.06
RFQ
3,755
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) N2A-06-20CBW-350 STRAIN GAGES (5 Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$138.28
RFQ
1,394
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) WK-06-125AD-350/W STRAIN GAGES ( Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$138.28
RFQ
1,707
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) WA-03-250BK-10C STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$137.67
RFQ
3,809
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) WK-13-062AP-350 STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$137.67
RFQ
1,154
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) WK-06-062AP-350 STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$137.67
RFQ
1,711
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) WK-00-062AP-350 STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$137.67
RFQ
849
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) EA-13-062TJ-350 STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$137.67
RFQ
1,819
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) EA-06-125TG-350 STRAIN GAGES (5/ EA Active -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) 0.61" (15.5mm) 0.23" (5.8mm) 350 Ohms ±0.2% Tee Rosette ±5% 0.125" (3.18mm) 0.500" (12.70mm) 0.150" (3.81mm) 0.150" (3.81mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$137.67
RFQ
2,994
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) EA-06-062TJ-350 STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$137.16
RFQ
2,903
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) EA-13-062TV-350/E STRAIN GAGES ( Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$136.88
RFQ
3,053
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) WK-09-060CD-10C STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$136.84
RFQ
1,701
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) N2A-06-20CBW-120 STRAIN GAGES (5 Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$136.23
RFQ
969
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) EA-13-062TV-350 STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$136.23
RFQ
1,034
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) EA-06-062TV-350 STRAIN GAGES (5/ EA Active -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) 0.27" (6.9mm) 0.21" (5.3mm) 350 Ohms ±0.2% Shear/Torque ±3% 0.062" (1.57mm) 0.175" (4.45mm) 0.055" (1.40mm) 0.115" (2.92mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$136.18
RFQ
899
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) EP-08-10CBE-120 STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$136.18
RFQ
2,496
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) EA-05-031RE-120 RESIDUAL STRESS Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$135.76
RFQ
3,137
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) EA-09-031RB-120 STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$135.18
RFQ
3,345
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) SK-06-062DY-350 STRAIN GAGES (5/ Active - - - - - - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$135.14
RFQ
3,689
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) WK-13-250BG-350/W STRAIN GAGES ( WK Active -452 ~ 550°F (-269 ~ 290°C) 0.52" (13.2mm) 0.22" (5.6mm) 350 Ohms ±0.3% Linear ±1.5% 0.250" (6.35mm) 0.375" (9.53mm) 0.125" (3.18mm) 0.125" (3.18mm)
Default Photo
ต่อหน่วย
$135.14
RFQ
1,091
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) WK-03-250BG-350/W STRAIN GAGES ( Active - - - - - - - - - - -