525 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Terminal Type Temperature Range Length - Lead Wire Element Type Conductor Type
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,166
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Crouzet SENSOR TEMP IMMERSION 1M LEAD - Obsolete Connector -10°C ~ 110°C - - -
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,507
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Crouzet SENSOR TEMP OUTSIDE - Obsolete Connector -30°C ~ 70°C - - -
LTPCTGA50MDBITX01
รับรายงาน
RFQ
2,186
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Sensing and Productivity Solutions TEMP PROBE LTP Obsolete Connector -40 ~ 150°C - Thermistor Non-Grounded
LTPCTGA30MDBITX01
รับรายงาน
RFQ
2,451
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Sensing and Productivity Solutions TEMP PROBE LTP Obsolete Connector -40 ~ 150°C - Thermistor Non-Grounded
LTPCTAA40UEBITX01
รับรายงาน
RFQ
2,262
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Honeywell Sensing and Productivity Solutions TEMP PROBE LTP Obsolete Connector -40 ~ 150°C - Thermistor Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,502
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety THERMOCOUPLE E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 6.562 (2m) PT100 3 Conductor System
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,542
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety THERMOCOUPLE E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 3.281 (1m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,734
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety RTD TEMPERATURE SENSOR E52 Obsolete Exposed Lead Wires -50°C ~ 250°C 13.123 (4m) PT100 3 Conductor System
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
956
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety THERMOCOUPLE, TYPE K E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 13.123 (4m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,136
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety TEMP SENSOR, TYPE K, 4M E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 13.123 (4m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,326
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety THERMO COUPLE E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 3.281 (1m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,165
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety TYPE K THERMOCOUPLE DIA 3.2, E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 26.247 (8m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,811
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety TEMPERATURE SENSOR 2 METER E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 6.562 (2m) PT100 Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,175
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE PT100 6.4DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 3.281 (1m) PT100 Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,125
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE PT100 4.8DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 3.281 (1m) PT100 Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,357
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE 2M LD 4.8DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires -200°C ~ 450°C 6.562 (2m) PT100 3 Conductor System
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,230
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE 2M LD 4.8DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 6.562 (2m) PT100 Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,624
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE 4M LD 3.2DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 6.562 (2m) PT100 Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,425
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE 2M LD 4.6DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 6.562 (2m) PT100 Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,515
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE 4M LD 3.2DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 13.123 (4m) PT100 Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,502
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE K 6.4MM DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 3.281 (1m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,200
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE K 10MM DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 3.281 (1m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
3,237
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE K 2M LD 8MM E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 6.562 (2m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,807
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE K 1M LD 8MM E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 3.281 (1m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,345
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE K 4.8MM DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C - K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,520
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE K 10MM DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C - K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,952
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE K 8M 8MM DIA E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 400°C 26.247 (8m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,428
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE K 8M LD 3.2 E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 1050°C 26.247 (8m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
2,074
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE K 2M LD 3.2 E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 1050°C 6.562 (2m) K - Type Non-Grounded
Default Photo
รับรายงาน
RFQ
1,346
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Omron Automation and Safety SENSOR THERMOCOUPLE K 2M LD 1MM E52 Obsolete Exposed Lead Wires 0 ~ 1050°C 6.562 (2m) K - Type Non-Grounded