ตัวกรองที่ใช้ :
26 ผลิตภัณฑ์
ภาพ PART NO ราคา ปริมาณ หุ้น การผลิต รายละเอียด Series Part Status Operating Temperature Output Type Termination Style Response Time Voltage - Supply Sensor Type
Default Photo
ต่อหน่วย
$293.09
RFQ
3,869
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Altech Corporation TOUCH SENSOR M10 P10DB-10 Active - - - - - -
Default Photo
ต่อหน่วย
$169.01
RFQ
1,280
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics USB MICRO MODULE GRAY Active -25°C ~ 70°C Analog Connector - 5V Resistive
54-00030
ต่อหน่วย
$46.30
RFQ
1,580
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics VERSAPAD USB - FFC CONNECTOR - Active -20°C ~ 60°C Analog Flex Cable - 5V Resistive
54-00031
ต่อหน่วย
$26.72
RFQ
3,352
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics VERSAPAD USB - 8-PIN HEADER - Active -20°C ~ 60°C Analog Connector - 5V Resistive
NN AMC 3460PC01
ต่อหน่วย
$69.84
RFQ
1,116
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Neonode Inc. INFRARED TOUCH SENSOR zForce AIR Touch Sensor Active -20°C ~ 65°C I²C, USB Card Edge/Solder Pad 10ms 4.75 V ~ 5.25 V Infrared
NN AMC 2950PC01
ต่อหน่วย
$66.92
RFQ
3,440
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Neonode Inc. INFRARED TOUCH SENSOR zForce AIR Touch Sensor Active -20°C ~ 65°C I²C, USB Card Edge/Solder Pad 10ms 4.75 V ~ 5.25 V Infrared
NN AMC 2300PC01
ต่อหน่วย
$62.27
RFQ
1,761
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Neonode Inc. INFRARED TOUCH SENSOR zForce AIR Touch Sensor Active -20°C ~ 65°C I²C, USB Card Edge/Solder Pad 10ms 4.75 V ~ 5.25 V Infrared
NN AMC 2090PC01
ต่อหน่วย
$60.14
RFQ
1,484
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Neonode Inc. INFRARED TOUCH SENSOR zForce AIR Touch Sensor Active -20°C ~ 65°C I²C, USB Card Edge/Solder Pad 10ms 4.75 V ~ 5.25 V Infrared
NN AMC 1800PC01
ต่อหน่วย
$58.39
RFQ
2,499
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Neonode Inc. INFRARED TOUCH SENSOR zForce AIR Touch Sensor Active -20°C ~ 65°C I²C, USB Card Edge/Solder Pad 10ms 4.75 V ~ 5.25 V Infrared
NN AMC 1580PC01
ต่อหน่วย
$54.90
RFQ
3,240
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Neonode Inc. INFRARED TOUCH SENSOR zForce AIR Touch Sensor Active -20°C ~ 65°C I²C, USB Card Edge/Solder Pad 10ms 4.75 V ~ 5.25 V Infrared
NN AMC 1220PC01
ต่อหน่วย
$51.02
RFQ
1,399
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Neonode Inc. INFRARED TOUCH SENSOR zForce AIR Touch Sensor Active -20°C ~ 65°C I²C, USB Card Edge/Solder Pad 10ms 4.75 V ~ 5.25 V Infrared
34-00073
ต่อหน่วย
$27.74
RFQ
2,976
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™ 408 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
34-00072
ต่อหน่วย
$25.71
RFQ
631
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™ 408 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
34-00071
ต่อหน่วย
$22.08
RFQ
2,002
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™ 408 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
34-00070
ต่อหน่วย
$21.38
RFQ
2,427
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™ 408 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
30-72718
ต่อหน่วย
$28.16
RFQ
3,910
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE SENS RES 0-2.2LBS - Active -25°C ~ 70°C Analog - 3µs - Resistive
34-00022
ต่อหน่วย
$23.53
RFQ
1,480
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE SENS RES 0-2.2LBS - Active -40°C ~ 85°C Analog - 3µs - Resistive
34-00069
ต่อหน่วย
$17.82
RFQ
2,802
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™ 408 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
34-00068
ต่อหน่วย
$14.25
RFQ
1,504
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™ 408 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
34-00065
ต่อหน่วย
$13.07
RFQ
3,640
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™ 404 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
30-61710
ต่อหน่วย
$22.30
RFQ
1,107
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™400 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
34-00015
ต่อหน่วย
$12.16
RFQ
3,634
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE SENS RES 0-2.2LBS FSR™400 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
30-73258
ต่อหน่วย
$12.02
RFQ
3,202
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™400 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
34-00004
ต่อหน่วย
$10.64
RFQ
1,041
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™400 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
30-81794
ต่อหน่วย
$8.38
RFQ
989
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™400 Active -40°C ~ 85°C Analog Solder Tab 3µs - Resistive
30-49649
ต่อหน่วย
$7.60
RFQ
3,182
จัดส่งวันนี้ + จัดส่งคืนฟรี
Interlink Electronics SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS FSR™400 Active -40°C ~ 85°C Analog - 3µs - Resistive